Szolgáltatások

PR kampányok

A kampány szó eredeti jelentése egyfajta katonai hadjáratot takart. Esetünkben természetesen szó sincs hadakozásról, azonban csakúgy, mint egy háború során, a PR kampányok kapcsán is rendkívül fontos az elérni kívánt cél pontos meghatározása és egy jól átgondolt stratégia kidolgozása. Cégünk ennek a kampánystratégiának a megtervezésében és lebonyolításában nyújt szakszerű támogatást.

Jól tudjuk, hogy egy-egy kampány sikere vagy kudarca múlhat a megfelelő időzítésen, ezért naprakész ismereteink felhasználásával segítünk meghatározni a megfelelő időszakot a tervek végrehajtására. Feladatunk szerves részét képezi az eredmények folyamatos nyomon követése, a reakciók megfigyelése, elemzése, és ezek fényében javaslattétel az esetleges módosításokra. Nem mi mondjuk először: a rossz terv az, amin nem lehet változtatni…

PR tanácsadás

Mekkora eséllyel jut el a címzetthez egy lakatlan szigetről az óceánon át palackban küldött üzenet? Lássuk be, a kedvező kimenetel esélye elenyésző. A nem kellően átgondolt, szakszerűtlenül kivitelezett PR aktivitások is hasonló módon, csekély hatékonysággal működnek, igen ritkán érik el a kitűzött célt.

Mi erre szavazunk: felmérjük ügyfelünk igényeit, közösen meghatározzuk az aktivitásokkal elérni kívánt valós célokat, fokozott figyelmet fordítva az esetleges hátráltató tényezőkre és veszélyekre. Javaslatot teszünk a leghatékonyabb eszközökre és módszerekre, felhasználva ügyfelünk korábbi PR tevékenységének tapasztalatait. A palack nem volt a legjobb kommunikációs eszköz? Esetleg már magával az üzenettel is gond van?
Felvázoljuk a hatékony médiajelenlétre vonatkozó elképzeléseinket, kiválasztjuk a leginkább releváns médiumokat, és megtervezzük a célközönséghez vezető utat. Elemezzük az aktivitások által elért eredményeket és rendszeres konzultáció keretében „finomrahangoljuk” a PR tevékenységet.

Sajtóesemények szervezése

A rohamos technikai fejlődés, az adatátvitel sebessége és megbízhatósága révén mára nagyon egyszerűvé vált a különböző multimédiás tartalmak küldése, megosztása. A sajtóval történő kapcsolattartás minőségét éppen ezért egyre inkább meghatározza, hogy egy-egy eseménnyel kapcsolatban milyen gyorsan tudunk megbízható és alapos információt szolgáltatni.

Azonban az elektronikus csatornák még jó ideig nem helyettesíthetik azokat az alkalmakat, amikor egy szervezet vezetői személyesen osztják meg mondandójukat a sajtóval, esetleg tesznek nagy jelentőségű bejelentést. Ha a médiafogyasztásban még sokáig létezik a „nyomtatott papír varázsa”, akkor ez esetben az „élőbeszéd varázsáról” is beszélünk.

Legyen szó akár zártkörű, csupán néhány újságíró számára rendezett háttér- vagy kerekasztal-beszélgetésről, sajtóreggeliről vagy nemzetközi sajtótájékoztatóról, fogadásról, az ideális helyszín és időpont kiválasztásától a meghíváson és a program összeállításán át a lebonyolításig és az utómunkákig állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Sajtóközlemények írása, szerkesztése

A szó elszáll. A legkézenfekvőbb sajtókommunikációs eszköz a kommunikálni kívánt események, hírek sajtóközlemény formájában történő megfogalmazása. Azonban nem elegendő csupán a megfelelő üzenetet közölni, szükséges bizonyos formai és stilisztikai követelményeket betartani. Munkatársaink professzionális, közérthető, a sajtó képviselői számára könnyen feldolgozható módon fogalmazzák és szerkesztik meg a kiadni kívánt közleményeket.

Munkánk azonban nem ér véget a sajtóközlemények megfogalmazásával. Naprakész sajtóadatbázisunk segítségével gondoskodunk róla, hogy közleményeink az ügyfelünk számára releváns sajtóorgánumokhoz eljussanak, valamint a közlést követően nyomon követjük a megjelenéseket.

Médiafigyelés

Ügyfelünkkel kapcsolatos sajtómegjelenéseket összegyűjtjük, rendszerezzük, így ennek segítségével pontos képet kaphat a róla kialakult sajtóvéleményről. Az összegyűjtött cikkeket, megjelenéseket igényre szabott formátumban és gyakoriságban továbbítjuk partnerünknek.

Médiaelemzés

Az összegyűjtött megjelenéseket ügyfelünk igényeihez igazodva, számos szempont szerint, kvantitatív és kvalitatív módszereket alkalmazva elemezzük. Külön kérésre természetesen az aktuális piaci pozícióval kapcsolatos helyzet értékelésére a versenytársakhoz kötődő megjelenések elemzésére is vállalkozunk.

Médiatréning

A vállalatvezetők legfontosabb feladata a folytonos kommunikáció – az ügyfelekkel és az alkalmazottakkal is. Mégis sokszor tapasztaljuk, hogy amikor a sajtó képviselőinek kérdéseire kell válaszolniuk, zavarba jönnek, sokszor nem tudják a vállalat által fontosnak tartott üzenetet közvetíteni.

Ezekre a helyzetekre nyújtunk alapos, komplex felkészítést. A vállalati vezetőket, és nyilatkozatra jogosultakat az egy-, vagy többnapos tréning során készítjük fel a váratlan, esetleg kínos szituációkra is. A médiatréning résztvevői találkoznak a nyomtatott sajtó meghatározó képviselőivel, szembesítjük őket a rádió- és TV-riportok éles helyzeteivel, valamint a gyakorlatok végeztével szakember ad előadás- és beszédtechnikai tanácsokat.

Krízismenedzsment

„Jobb félni, mint megijedni”- A szólás prózai, de igazsága vitathatatlan. A szerencsésebb piaci szereplők soha nem kerülnek sajtókommunikációs krízishelyzetbe. Ha azonban egy ilyen „válság” felkészületlenül ér egy vállalatot, hatalmas rombolást végezhet a hírnevében, sőt számszerűsíthető anyagi veszteséget is okozhat, piaci hátrányt is eredményezhet.

Az ilyen krízishelyzetekre készítjük fel ügyfeleinket, amelynek első lépése a legrosszabb szcenárió (worst-case scenario) felvázolása. A kényes szituációk során rendkívül fontos a gyors reakcióképesség, ezért partnerünkkel együttműködve dolgozunk ki cselekvési tervet, amelynek szerves részét képezi a „Q&A katalógus” elkészítése. Ezzel az esetleges káros következményeket kívánjuk megakadályozni, illetve az ebből származó veszteségeket minimalizálni.

Hírlevelek, kiadványok szerkesztése

Cégünk vállalja különféle PR-tevékenységekhez, eseményekhez kötődő kiadványok professzionális megfogalmazását, szerkesztését. Egy –a teljesség igényét nélkülöző – lista szolgáltatásainkról:
- cégbemutatók, referenciaanyagok
- felszólalások, beszédek
- partnerlevelek
- meghívók
- PR cikkek, hirdetések
- elektronikus hírlevelek

Tanulmányutak szervezése

A sajtó képviselői természetesen elegendő tájékoztatást kaphatnak, ha csak írásban, vagy videó- és képanyagban értesülnek egy-egy eseményről, tájegységről, vállalatról, azonban az igazán életszerű kapcsolathoz nagyban hozzájárul, ha személyesen is találkozhatnak egy-egy szakterület vagy cég munkájával, kérdéseket intézhetnek külföldi szakemberekhez, saját szemükkel győződhetnek meg az ott folyó munkáról.

Ezért javasoljuk – a jól előkészített! – hazai és külföldi tanulmányutak szervezését, amelynek lebonyolításában nagy tapasztalatra tettünk szert az elmúlt húsz évben.